Video priče iz Knjižnice: Svemirci gaćoljupci

PRIČA DEVETNAESTA – o gaćama i svemircima

Priču “Svemirci gaćoljupci” napisala je Claire Freedman, a za vas ju čita Martina Bašić.