Nabava

Javna i bagatelna nabava

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16), Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno ravnateljica knjižnice u sukobu interesa.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Odluka o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba,usluga i radova


Izmjena i dopuna plana nabave za 2020. g.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2020.g.

Plan nabave za 2020.

Plan nabave za 2019. g.- ažurirano sa svim izmjenama i dopunama

Odluka o usvajanju II izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.

II. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.

Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. g.

Plan nabave za 2019.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2019.g.

Odluka o usvajanju II.izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.

II. Izmjena i dopuna plana nabave za 2018.

Izmjena Plana nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2018. g.- ažurirano sa svim izmjenama i dopunama

II. Dopuna plana nabave za 2018. godinu

Dopuna plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. – pročišćeni tekst

Plan nabave za 2018.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2018.g.

Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.g.

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. – pročišćeni tekst

Dopuna plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017.

II. Izmjene plana nabave za 2016. godinu

Izmjene plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. – pročišćeni tekst

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015 – pročišćeni tekst

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu – pročišćeni tekst

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu – pročišćeni tekst

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave 2012. – pročišćeni tekst

II izmjene plana nabave 2012

Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

REGISTAR UGOVORA U 2019.

REGISTAR UGOVORA U 2018.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2020.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2019.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2018.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2016.-2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2015.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2014.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2012. i 2013.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2011.