Nabava

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16), Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno ravnateljica knjižnice u sukobu interesa.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Odluka o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba,usluga i radova


Plan nabave za 2023. godinu

I. Izmjene i II. dopune plana nabave za 2022. godinu 

Odluka o usvajanju Dopuna Plana nabave za 2022.

Dopuna plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. – ažurirano izdanje

II. Izmjene i III. dopune plana nabave za 2021. godinu 

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2021.g.

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana nabave za 2021.

Dopuna plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021.

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2020.g.

Izmjena i dopuna plana nabave za 2020. g.

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2020.g.

Plan nabave za 2020.

Izjava o sprečavanju sukoba interesa

REGISTAR UGOVORA U 2022.

REGISTAR UGOVORA U 2021.

REGISTAR UGOVORA U 2020.

REGISTAR UGOVORA U 2019.

REGISTAR UGOVORA U 2018.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2022.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2021.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2020.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2019.

EVIDENCIJA UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2018.