Zakoni i pravilnici

Zakoni
 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, izmjene 5/98, 104/00, 69/09)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, izmjene 151/03, 157/03, 87/09)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009)
 • Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
 • Zakon o kulturnim vijećima (NN 53/2001)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, izmjene 64/00, 65/09)
 • Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06 )
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93, ispravak NN 29/97 , ispravak NN 47/99 , Izmjene i dopune 35/08)
 • Zakon o elektroničkim medijima (NN 122/2003 , izmjene i dopune 79/2007, 32/2008)
Pravilnici
 • Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
 • Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/99)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)
Standardi
 • Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) (NN 58/99)
 • Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)