Pravo na pristup informacijama

Katalog informacija Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

 Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Narodne  knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak , Sisak, Rimska ulica 27, i to:

  • poštom na adresu :  

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak – Službenik za informiranje, Rimska ulica 27,  44 000  Sisak 

  • na broj telefona 044/500-510
  • donijeti osobno u Tajništvo Knjižnice radnim danom od 9:00 do 15:00 sati ili na adresu e-pošte: nkc.sisak@gmail.com

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA NN  25/1385/1569/22

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE NN 12/14, 15/14


Obrazaci:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Ponovna uporaba informacija


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu