O knjižnici

Unutarnje ustrojstvo

1. Ravnateljica: Dubravka Šurlan

2. Voditelji odjela:

 • Voditeljica Odjela za odrasle: Martina Bašić,  knjižničar-informator
 • Voditeljica Odjela za odrasle: Vesna Ivanković,  knjižničar-informator
 • Voditeljica Dječjeg odjela: Nataša Bujas,  knjižničar-informator
 • Voditeljica Ogranka Caprag: Gordana Bjelovarac,  knjižničar-informator

3. Upravno vijeće – 5 članova:

 • Dunja Holcer
 • Miša Majkić Vukčević
 • Silvija Kušanić
 • Momir Gaćeša
 • Kristina Sertić Pelc

4. Stručno vijeće – 5 članova

 • Martina Bašić
 • Nataša Bujas
 • Dunja Holcer
 • Jasminka Jagačić Borić
 • Vesna Ivanković
Povijest
knjižničarke 1957. g
nekadašnja knjižnica
Ogranak Caprag


1950. godine Knjižnica radi u samo jednoj prostoriji Doma kulture u Nazorovoj ulici bez stalnog knjižničara pod nazivom Knjižnica Dom kulture „Vladimir Nazor“.

Uskoro je Knjižnica preseljena iz prostorije Doma kulture u Nazorovoj ulici u nove prostorije u Kranjčevićevoj ulici.
22. travnja 1951. godine službeno je otvorena Gradska narodna knjižnica i čitaonica, kako je tada bio njezin službeni naziv.
U razdoblju od 1960. do 1969. godine u Knjižnici se učinilo nekoliko značajnih i velikih koraka u bibliotečnoj struci. Gradska narodna knjižnica i čitaonica dobila je današnji naziv Narodna knjižnica i čitaonica, uvela UDK sustav stručenja knjiga, proglašena je matičnom knjižnicom za područje Općine Sisak.
21. rujna 1977. uz proslavu Dana INA-Rafinerije nafte otvoren je samački hotel i u prizemlje zgrade preseljen je Odjel za odrasle sa svojih 54 000 knjiga, a u prostoru Kranjčevićeve ulice 6, u kojem je Knjižnica provela 26 godina, Dječji odjel počinje sa samostalnim radom.

Integracija NKČ s Knjižnicom Željezara provedena je 1. srpnja 1991. godine. Knjižnica je bila smještena na Lenjinovom trgu.
Danas Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak radi u tri odvojena odjela: Ogranak Caprag, Dječji odjel, Odjel za odrasle. Na raspolaganju je svim kategorijama korisnika od predškolskog uzrasta do umirovljenika. Uz osnovnu knjižničarsku, informacijsku, matičnu, edukacijsku djelatnost Knjižnica promiče svoju djelatnost kroz predavanja, izložbe, radio emisije, članke u novinama, izdaje knjige, biltene i popise prinova.
Knjižnica djeluje samostalno, zastupa je i predstavlja ravnateljica Dubravka Šurlan, a upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova. Sredstva za obavljanje djelatnosti Knjižnice osiguravaju se iz Proračuna Grada Siska, prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću i darovima. Rad Knjižnice je javan.
Kako Knjižnica preuzima sve odgovornije zadatke očekuje se da sutra postane informacijsko-dokumentacijsko središte koje će moći zadovoljiti i najzahtjevnijeg korisnika.

Poslanje Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

Naše je poslanje približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada Siska, Sisačko-moslavačke županije i njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Pritom, uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCOa i IFLAe, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i Županije bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija. Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak:

 • da bude općeprepoznato kulturno središte grada
 • da bude istinsko središte zajednice
 • da bude privlačno mjesto za rad, igru i druženje
 • da podrži obrazovanje korisnika svih dobi
 • da izgrađuje kvalitetne i raznolike zbirke na različitim medijima
 • da omogući dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao i o onoj koja nije u njezinu vlasništvu
 • da potiče korištenje mrežnih izvora i usluga, poglavito oblikovanjem i održavanjem mrežnih stranica Knjižnice
 • da oblikuje i nudi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu
 • da pridonosi razvoju knjižničarske struke

Djelatnicima Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak želja je da korisnicima i posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno i da se osjećaju opušteno, da Knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim radionicama, gdje će im biti omogućeno da drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:

 • timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
 • koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
 • oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.