Zaštita osobnih podataka


Zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređena je Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679. Temeljem odredbe članka 4. točke 7. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac je voditelj obrade osobnih podataka. Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka donijela je Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac odnosi se na sve radnike u knjižnici, vanjske suradnike te na članove i privremene članove/korisnike knjižničnih usluga (odrasli i maloljetne osobe). Primijenili smo propisane mjere i unaprijedili sigurnost informatičkog sustava kako bi vaši osobni podaci bili sigurni u našim bazama. Za sve informacije (razdoblje pohrane podataka, pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka i dr.) obratite se Službeniku za zaštitu osobnih podataka.


Pravilnik o zaštiti osobnih podataka


Službenik za zaštitu osobnih podataka – obavijest


POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI


Pristupnica


Zahtjev za ostvarivanjem prava člana Knjižnice