Zavičajna zbirka

zavicajna

U Zbirci se građa sustavno prikuplja i obrađuje od 1978., obuhvaćeno je cijelo područje županije, iako je odabir uvjetovan vrstom građe, tradicijskom povezanošću određenog mjesta s gradom Siskom, te prije svega dostupnošću građe. Omeđene publikacije prikupljaju se s područja cijele županije dok se ostala građa prikuplja samo s područja Grada Siska i njegove okolice.

Zbirku čine sve vrste građe, bez obzira na medij, čiji se sadržaj odnosi na grad Sisak, tiskana je u Sisku, autori su rođeni ili su životom i radom vezani uz Sisak, te građa o djelatnosti Knjižnice.

  • SERIJSKE PUBLIKACIJE / novine i časopisi, školski i župski listovi, tvornički listovi, godišnjaci… (Glas Siska, Željezarac, Rafinerijski list, Dunavski Lloyd, Križ ljubavi, Cvrčak, Izlog, Potrošački list…), uvezana godišta tjednika: Jedinstvo, Sisački tjednik, Novi Sisački tjednik
  • RUKOPISNA GRAĐA / M. Matovina, J. Vranešević, Đ. Zorko, M. Mojsinović, N. Jagačić, M. Šipuš
  • MUZIKALIJE / M. Miletić
  • PLANOVI grada Siska, kartografska građa
  • ZVUČNA građa / M. Miletić, VIA Lipe, pjevačko društvo Danica, G. Furlan, V. Grozaj
  • SLIKOVNA građa / likovna djela (I. Antolčić, I. Mareković, A.Biočić, S. Zadrović, S. Striegl, S. Rupčić, M. Glavnik, B. Škofač, I. Sabolić, M. Butković, J. Štajduhar, M. Mikšik, Z. Vukelić…), grafičke mape (P. Pirc, I. Antolčić, S. Striegl), fotografije, razglednice
  • POLUPUBLIKACIJE / stručne polupublikacije, katalozi, prospekti, izvješća o radu, programi…
  • EFEMERNA GRAĐA / plakati, letci, prospekti, ulaznice, pozivnice, čestitke, zidni kalendari…
  • HEMEROTEKA / bogata zbirka novinskih izrezaka o događajima, osobama, spomenicima kulture, djelatnosti Knjižnice
  • MONOGRAFSKE publikacije su najbrojnije (2213 svezaka) i zauzimaju središnje mjesto u Zbirci, bibliografski i predmetno su obrađene i pretražive u računalnom i rukopisnom katalogu.

Zbirka je fizički izdvojena iz općeg fonda, smještena u Odjelu za odrasle, a zbog očuvanja i jedinstvenosti ne posuđuje se izvan knjižnice. Građa u Zbirku pristiže darovima, kupnjom, obveznim primjerkom i zamjenom.

Voditeljica Zbirke: Jasminka Jagačić Borić (e-mail: jboric@nkc-sisak.hr), viši knjižničar.

Novo u zbirci