Nakladnička djelatnost

U Odjelu za odrasle Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak fizičke osobe mogu kupiti naslove naših izdanja osobnim dolaskom ili naručiti putem narudžbenice koju popunjenu i potpisanu treba poslati putem elektroničke pošte nkc.sisak@gmail.com

Pravne osobe obavezno naručuju izdanja putem narudžbenice koju popunjenu i ovjerenu šalju na adresu elektroničke pošte nkc.sisak@gmail.com

Iznos u eurima preračunat je primjenom fiksnoga tečaja konverzije koji je određen na razini u kojoj jedan euro odgovara iznosu od 7,53450 kuna.

Knjige će kupcu biti dostavljene nakon evidentirane uplate. Poštarinu plaća naručitelj.

Izdanja NKČ Sisak


Andrija Prelošćan: “Kako se branio i obranio Sisak u Domovinskom ratu?” (2023.)
cijena: 20,00 €


Sanja Lovrenčić: „Pišem ti iz daleke zemlje“ (2022.)
* zbirka pjesama
cijena: 11,00 €


Snježana Tramburovski: „Berba šafrana“ (2021.)
* zbirka pjesama
cijena: 11,00 €


Andrea Žigić Dolenec: „Nasukani razum“ (2020.)
* zbirka pjesama
cijena: 11,00 €


Danijela Danilović: “Sjećanja” (2019.)
* zbirka pjesama
cijena: 10,00 €


Nataša Hrupec: “Sve je rečeno” (2018.)
* zbirka pjesama
cijena: 10,00 €


Buga Bosanac: “Knjiga nedovršenih priča” (2017.)
* zbirka pjesama
cijena: 10,00 €


Iva Dužić: “Sisak Smjehograd” (2016.)
cijena: 5,50 €


Stipe Odak: “Svjetlopisi” (2016.)
* zbirka pjesama
cijena: 12,00 €


Sebastian Antonio Kukavica:“Aleatorika disanja.” (2015.)
* zbirka pjesama
cijena: 14,00 €


Ajka Šorša, Josip Halamić: “Geokemijski atlas Siska” (2014.)
cijena: 22,00 €


Đuro Gajdek i Snježana Pokorny: “Čime smo branili Hrvatsku u Domovinskom ratu 1991.” (2013.)
cijena: 8,00 €


Vesna Rogulja Mart: “Ona nikada nije vidjela” (2013.)
cijena: 9,50 €


Đurđica Vuković i Alma Trauber: „Želimir Janeš“ (2012.)
cijena: 20,00 €


Đuro Gajdek: “Sisačko ratno znakovlje” (2011.)
cijena: 10,00 €


Ladislav Andres, Vlado Hodalj, Drago Selanec, Andrija Pejnović i Davorko Vidović: “120. brigada Hrvatske vojske ‘Ban Toma Bakač’ – Sisak u Domovinskom ratu 1991. – 1993. godine” (2010.)
za sve informacije upitati autore /


Jasminka Jagačić Borić – Đurđa Zorko: “Kome treba realne gimnazije u Sisku?” (2009.)
* Bibliografija o sisačkoj gimnaziji
cijena: 3,00 €


Irena Gašparović – Đurđa Zorko: “Bibliografija radova Lojze Buturca” (2009.)
cijena: 1,50 €


Đuro Gajdek: “Sisačka bojišnica 1991.-1995.” (2008.)
cijena: 10,00 €


“Neobične priče o Sisku” (2008.)
* Kratke priče sisačkih srednjoškolaca
nema raspoloživih primjeraka/


Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak: Novi mediji u dječjim knjižnicama: zbornik radova” (2008.)
cijena: 1,50 €


Renata Holcer: “Jako dugačke priče o tri hrabre žabice i čarobnom kamenu spasa, a i o zmaju također” (2007.)
* Ilustrirane priče za djecu
nema raspoloživih primjeraka


Đurđa Zorko – Jasminka Jagačić Borić – Renata Rupčić: “Sisačka izdanja 1990. – 2007.” (2007.)
* Ilustrirana bibliografija knjiga, kataloga, novina i časopisa s kazalom izdavača
cijena: 1,50 €


Đurđa Zorko – Jasminka Jagačić Borić: “Sisački biografski leksikon” (2006.)
cijena: 14,00 €


Jerko Denegri: “Ivan Kožarić” (2006.)
* Monografija o umjetniku
cijena: 20,00 €


Đurđa Zorko: “Bibliografija o Sisku” (2000.)
* Regionalna bibliografija
cijena: 4,00 €


Đurđa Zorko: “Povijest knjižnica i čitaonica u Sisku” (2009.)
nema raspoloživih primjeraka


Miroslav Bagarić: “Nad bezdanom bezdušja” (2000.)
cijena: 1,50 €


Maja Mojsinović:“Cvijet od papira” (1998.)
nema raspoloživih primjeraka


Mato Šipuš:“Dece dej knige u ruke” (1996.)
* Knjiga pjesama
cijena: 1,50 €


Miroslav Bagarić:“Duša na križu” (1993.)
nema raspoloživih primjeraka


Đurđa Zorko:“Bibliografija o Sisku” (1992.)
* bibliografija
cijena: 3,00 €


Đurđa Zorko:“Bibliografija o bici kod Siska 1593.” (1992.)
* bibliografija
cijena: 1,50 €


6. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2017.)
* DVD
cijena: 2,00 €


5. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2017.)
* DVD
cijena: 2,00 €


4. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2016.)
* DVD
cijena: 2,00 €


3. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2015.)
* DVD
cijena: 2,00 €


2. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2014.)
* DVD
cijena: 2,00 €