Nakladnička djelatnost

U Odjelu za odrasle Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak fizičke osobe mogu kupiti naslove naših izdanja osobnim dolaskom ili naručiti putem narudžbenice koju popunjenu i potpisanu treba poslati na faks 044/521-527 ili putem elektroničke pošte nkc.sisak@gmail.com

Ukoliko se knjiga dostavlja poštom,  uz cijenu knjige naručitelj pouzećem plaća i poštarinu.

Pravne osobe obavezno naručuju izdanja putem narudžbenice koju popunjenu i ovjerenu šalju na faks  044/521-527 ili putem elektroničke pošte nkc.sisak@gmail.com

Ukoliko se knjiga dostavlja poštom,  uz cijenu knjige naručitelj plaća i poštarinu

Izdanja NKČ Sisak


Danijela Danilović: “Sjećanja” (2019.)
* zbirka pjesama
cijena: 70 kn


Nataša Hrupec: “Sve je rečeno” (2018.)
* zbirka pjesama
cijena: 70 kn


Buga Bosanac: “Knjiga nedovršenih priča” (2017.)
* zbirka pjesama
cijena: 70 kn


Iva Dužić: “Sisak Smjehograd” (2016.)
cijena: 40 kn


Stipe Odak: “Svjetlopisi” (2016.)
* zbirka pjesama
cijena: 90 kn


Sebastian Antonio Kukavica:“Aleatorika disanja.” (2015.)
* zbirka pjesama
cijena: 100 kn


Ajka Šorša, Josip Halamić: “Geokemijski atlas Siska” (2014.)
cijena: 160 kn


Đuro Gajdek i Snježana Pokorny: “Čime smo branili Hrvatsku u Domovinskom ratu 1991.” (2013.)
cijena: 60 kn


Vesna Rogulja Mart: “Ona nikada nije vidjela” (2013.)
cijena: 70 kn


Đurđica Vuković i Alma Trauber: „Želimir Janeš“ (2012.)
cijena: 150 kn


Đuro Gajdek: “Sisačko ratno znakovlje” (2011.)
cijena: 70 kn


Ladislav Andres, Vlado Hodalj, Drago Selanec, Andrija Pejnović i Davorko Vidović: “120. brigada Hrvatske vojske ‘Ban Toma Bakač’ – Sisak u Domovinskom ratu 1991. – 1993. godine” (2010.)
za sve informacije upitati autore /


Jasminka Jagačić Borić – Đurđa Zorko: “Kome treba realne gimnazije u Sisku?” (2009.)
* Bibliografija o sisačkoj gimnaziji
cijena: 20 kn/


Irena Gašparović – Đurđa Zorko: “Bibliografija radova Lojze Buturca” (2009.)
cijena: 10 kn/


Đuro Gajdek: “Sisačka bojišnica 1991.-1995.” (2008.)
cijena: 70 kn/


“Neobične priče o Sisku” (2008.)
* Kratke priče sisačkih srednjoškolaca
nema raspoloživih primjeraka/


Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak: Novi mediji u dječjim knjižnicama: zbornik radova” (2008.)
cijena:10 kn


Renata Holcer: “Jako dugačke priče o tri hrabre žabice i čarobnom kamenu spasa, a i o zmaju također” (2007.)
* Ilustrirane priče za djecu
nema raspoloživih primjeraka


Đurđa Zorko – Jasminka Jagačić Borić – Renata Rupčić: “Sisačka izdanja 1990. – 2007.” (2007.)
* Ilustrirana bibliografija knjiga, kataloga, novina i časopisa s kazalom izdavača
cijena: 10 kn


Đurđa Zorko – Jasminka Jagačić Borić: “Sisački biografski leksikon” (2006.)
cijena: 100 kn


Jerko Denegri: “Ivan Kožarić” (2006.)
* Monografija o umjetniku
cijena: 150 kn


Đurđa Zorko: “Bibliografija o Sisku” (2000.)
* Regionalna bibliografija
cijena: 30 kn


Đurđa Zorko: “Povijest knjižnica i čitaonica u Sisku” (2009.)
nema raspoloživih primjeraka


Miroslav Bagarić: “Nad bezdanom bezdušja” (2000.)
cijena: 10 kn


Maja Mojsinović:“Cvijet od papira” (1998.)
nema raspoloživih primjeraka


Mato Šipuš:“Dece dej knige u ruke” (1996.)
* Knjiga pjesama
cijena: 10 kn


Miroslav Bagarić:“Duša na križu” (1993.)
nema raspoloživih primjeraka


Đurđa Zorko:“Bibliografija o Sisku” (1992.)
* bibliografija
cijena: 20 kn


Đurđa Zorko:“Bibliografija o bici kod Siska 1593.” (1992.)
* bibliografija
cijena: 10 kn


6. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2017.)
* DVD
cijena: 20 kn


5. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2017.)
* DVD
cijena: 20 kn


4. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2016.)
* DVD
cijena: 20 kn


3. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2015.)
* DVD
cijena: 20 kn


2. nacionalno Natjecanje u čitanju naglas (2014.)
* DVD
cijena: 20 kn