Rana priprema djeteta za školu kroz igru, čitanje i razgovor