Video priče iz Knjižnice: Pojedi sav špinat, Zlatokoso!

PRIČA SEDAMANAESTA


Priču “Pojedi sav špinat, Zlatokoso!” napisao je Steve Smallman, a za vas ju čita Silvija Kušanić.