Wighard Strehlow: „Sveta Hildegarda i hrana kao lijek“