Bruno Ćurko: Filozofija – ma što pak je to? : 13 priča o antičkim filozofima