Predavanje: Metali – Početak

Predavač: Franjo Kozina, Zdenka Zovko Brodarac (Metalurški fakultet)

Predavanje će se održati u sklopu projekta „Skok u znanost“.

Sve počinje visokom temperaturom. Ali ne visokom ljetnom temperaturom kada se od neumornog sunca skrivate u dubokom hladu ili u blizini klima uređaja uz zatvorene prozore i spuštene kapke. Ne, ne! To je mnogo viša temperatura! To je temperatura pri kojoj se tale metali. Tale metali? Tako je! Iako se njima svakodnevno služimo u kuhinji, metali se ne kuhaju niti se peku. Metali se tale. Pa tako sve, od igle do lokomotive počinje kao velika užarena kaša u još većem loncu. Hlađenjem taj veliki usijani nered polako počinje poprimati oblik. Hlađenjem se uznemireni atomi počinju slagati u elementarne ćelije. Slaganjem i ponavljanjem ćelija polako rastu zrna. A zrno do zrna tvori strukturu metala. A struktura će na krajupokazati zašto igla šiva, a lokomtiva juri.

PRILAGOĐENOST UZRASTU: S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, S1 – 5. i 6. razred osnovne škole, PP – djeca s teškoćama u razvoju