Gospodarenje šumama

U ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine u prostoru Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Odjel za odrasle, održat će se predavanje dipl. ing. šumarstva Tihomira Pejnovića pod nazivom Gospodarenje šumama.

Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.
Šumama se gospodari održivo, što znači da se koriste na način i u mjeri koja održava njihovu bioraznolikost, produktivnost, vitalnost , potencijal u svrhu ispunjenja svoje ekološke, gospodarske i društvene funkcije.