Studeni – Igraonica Zvončica

2. 11. 2018. – pričaonica „ Ježurka Ježić „ od 10.00 do 11.30 sati
5. 11. 2018. – kreativna radionica „ Ježevi“ od 16.30 do 18.00 sati
6. 11. 2018. – šetnja šumom u Capragu, prikupljanje jesenskih plodova i lišća od 10.00 do 11.30 sati
7. 11. 2018. – kreativna radionica „ Šuma u jesen“ od 16.30 do 18.00 sati
8. 11. 2018. – likovna radionica „ Šuma u jesen“ od 10.00 do 11.30 sati
9. 11. 2018. – pričaonica i likovna radionica „ Čarobno stablo“ od 16.30 do 18.00 sati
12. 11. 2018. – likovna radionica „ Kućica u drvetu“ od 10.00 do 11.30 sati
13. 11. 2018. – likovna radionica „ Kućica u drvetu“ od 16.30 do 18.00 sat
14. 11. 2018. – pričaonica i likovna radionica „ Juha od bundeve “ od 10.00 do 11.30 sati
15. 11. 2018. – projekcija animiranog filma „ Petar Zecimir “ od 16.30 sati
16. 11. 2018. – likovna radionica „ Otisci listova na papiru“ od 10.00 do 11.30 sati

19. 11. 2018. – pričaonica i likovna radionica „ Zagrli me sad “ od 16.30 do 18.00 sati
20. 11. 2018. – pričaonica i likovna radionica „ Krug prijateljstva“ od 10.00 do 11.30 sati
21. 11. 2018. – kreativna radionica „ Žireki- ljudi od žireva“ od 16.30 do 18.00 sati
22. 11. 2018. – kreativna radionica „ Žireki- ljudi od žireva“ od 10.00 do 11.30 sati
23. 11. 2018. – projekcija animiranog filma „ Legenda o čuvarima“ od 16.30 sati