PONGRAŠIĆ, Zoran: Malac komalac: (legenda o jednom komarcu)