Nada Mihoković-Kumrić: I onda se ponovno zaljubila