Joe Dispenza: Placebo ste vi – ozdravljenje umom je moguće