Fumitake Koga; Ichiro Kishimi – Imati hrabrosti ne svidjeti se drugima