Barbara Pleić Tomić: Mama kuha ručak, tata čita novine