Ožujak: program Igraonice za predškolce Dječjeg odjela

4.3. 2019. /9.30 – 10.30/ Izrada maski

4.3. 2019. /11.00 – 12.30/ Izrada maski

5. 3. 2019. /18.00/ Maskenbal

6. 3. 2019. /9.30 – 10.30/ Želim znati više: Vjesnici proljeća

6. 3. 2019. /11.00 – 12.30/ Želim znati više: Vjesnici proljeća

8. 3. 2019. /11.00 – 12.30/ Dolazi nam proljeće: Sijemo cvijeće

11. 3. 2019. /9.30 – 10.30/ Dan za film: Cvijeće male Ide, Andersen

11. 3. 2019. /11.00 – 12.30/ Dan za film: Cvijeće male Ide, Andersen

12. 3. 2019. /15:00 – 16.30/ Dan za film: Cvijeće male Ide, Andersen

12. 3. 2019. /17.00 – 18.30/ Dan za film: Cvijeće male Ide, Andersen

13. 3. 2019. /9.30 – 10.30/ Dan za film: Cvijeće male Ide, Andersen

13. 3. 2019. /11.00 – 12.30/ Dan za film: Cvijeće male Ide, Andersen

14. 3. 2019. /9.30 – 10.30/ Radionica: Cvijeće od papira, teh. origami

14. 3. 2019. /11.00 – 12.30/ Radionica: Cvijeće od papira, teh. origami

15. 3. 2019. /15.00 – 16.30/ Radionica: Cvijeće od papira, teh. origami

15. 3. 2019. /17.00 – 18.30/ Radionica: Cvijeće od papira, teh. origami