Skok u znanost

Program događaja

SKOK U ZNANOST
Čuvam te, čuvaš me

 

20. 3. – 7. 4. 2017.
IZLOŽBA
Kuća budućnosti i Polarna priča

 

S0 – predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, S1 – 5. i 6. razred osnovne škole, S2 – 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, S3 – 2., 3. i 4. razred srednje škole, PP – djeca s teškoćama u razvoju

20. 3. /12:30/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Metalurški fakultet
Izv. prof. dr. sc. Robert Pezer

ENERGIJA, ODRŽIVOST I ARITMETIKA

Energija, vrlo često korišten pojam u suvremenim raspravama ujedno je jedna od najznačajnijih koncepcija fizike i moderne znanosti uopće. U modernome smislu pojam je korišten nešto više od 200 godina i predstavlja mnoge kontroverze u društvu na koji način koristiti ograničene resurse. U ovome će se predavanju baviti važnim tvrdnjama koje su činjeničnoga karaktera i ne ovise o svjetonazorskim i etičkim stavovima te predstavljaju zdravo ozračje za vrijednosne prosudbe.

Energija, održivost i aritmetika

S2, S3


21. 3. /13:00/ Odjel za odrasle, Rimska 27, Odjel za odrasle

Metalurški fakultet
Dr. sc. Tahir Sofilić

BILJKE I ŽIVOTINJE KAO SVJEDOCI ONEČIŠĆENOSTI OKOLIŠA – POPUNJENO

Biološki je monitoring  primjena živih organizama kao indikatora promjena u okolišu tijekom nekoga vremenskog razdoblja. Biomonitoring može obuhvaćati različita mjerenja od mjerenja zaostalih onečišćujućih tvari u tkivima živih organizama korištenih kao bioindikatora, preko kvantificiranja tih promjena koje mogu biti biokemijske, fiziološke, morfološke ili druge, do tradicionalno ekoloških mjerenja koja uključuju određivanje prisutnosti i raznovrsnosti različitih vrsta prisutnih u zajednici ili ekosustavu. S obzirom da svaki organizam u ekosustavu može imati utjecaj na zdravlje ostalih živih organizama u okolišu, stoga se bioindikatori koriste za utvrđivanje promjena u okolišu, prisutnosti onečišćujućih tvari i njihovih štetnih učinaka na okoliš. Opisani su neki od niza bioindikatora (lišajevi, mahovine, više biljke, insekti, ptice, ribe i sisavci), svaki u svome staništu, a koji se koriste za prikaz stanja okoliša.

S2


22. 3.  /18:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Projekcija dokumentarnog filma

PRIJE POTOPA

„Kao novoimenovani glasnik mira za klimatske promjene Ujedinjenih naroda Leonardo DiCaprio upušta se u ulogu života. Putujući od udaljenih pustopoljina Greenlanda preko gorućih šuma Sumatre do vatikanskih dvorana, DiCaprio istražuje razarajući učinak klimatskih promjena na planeti. Koristi se dosad neviđenim pristupom kako bi razgovarao s aktivistima, znanstvenicima i svjetskim liderima – uključujući Baracka Obamu, Elona Muska i papu Franju. Duboko istražujući uzroke krize i otkrivajući njihova potencijalna rješenja, DiCaprio traži odgovor na pitanje: Možemo li djelovati prije nego što bude prekasno?“

S2, S3


23. 3. /13:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
dr. sc. Jadranka Mauch Lenardić

OD SLUČAJNIH NALAZA DO ZNANOSTI – PALEONTOLOGIJA U PRAKSI – POPUNJENO

Predavanjem će se objasniti i približiti osnovni pojmovi geologije i paleontologije kvartara – najmlađeg odsječka geološke prošlosti Zemlje. Na temelju nekoliko primjera slučajnih nalaza ostataka različitih velikih i malih životinja s naših lokaliteta objasnit će se paleontološke metode koje se primjenjuju prilikom određivanja fosila.

Namijenjeno svima


24. 3. /11:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

DHMZ
Lovro Kalin

PROGNOZA VREMENA I KLIMATSKE PROMJENE – POPUNJENO

S1, S2, S3


28. 3. /11:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Srednja šklola Viktorovac

Angelina Adamović, prof.

SHOPPING U SKLADU S OKOLIŠEM – KAKO ODRŽIVO KUPOVATI? – POPUNJENO

Često nas s polica trgovina mame ukusne stvari, a iz izloga cool tenisice, prekrasna majica ili fenomenalne hlače.
Na akciji su novi modeli računala i televizora, dok se za produljenje pretplate dobije novi tablet ili smartphone.
Nije da nam treba novi tablet, ali ipak je besplatan – pa zašto bismo onda odbili? Nismo ludi! 🙂
Imamo pun ormar odjeće koja je još uvijek dobra, ali je ne nosimo jer više nije u modi ili nam se više ne sviđa.
Tako da iako odjeća ispada iz ormara – mi nemamo što nositi! Smiješno, zar ne? 🙂
Sve nam to zadaje probleme, a rješenje problema često je – shopping!
Shopping (kupovina) sam po sebi nije problem – ako kupujemo pametno!
Naravno, jako nam je važno da nam se sviđa to što kupujemo i da to možemo platiti, ali moramo početi razmišljati kako naša kupovina utječe na okoliš.
Ako vas zanima kako bez grižnje savjesti možemo kupovati i ne naškoditi (previše) okolišu, dođite na predavanje i saznajte!

Namijenjeno svima


29. 3.  /12:30/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

PMF Marina Čalogović, mag. chem.

OTROVOŽDERI – ČISTAČI TLA

Svakog dana izbacuju se velike količine različitih zagađivača u okoliš. Postoje mikroorganizmi, gljive i biljke koje te „otrove“ apsorbiraju, akumuliraju pa čak i razgrađuju te na taj način čiste okoliš. Taj se proces zove bioremedijacija. U novije se doba sve češće u tu svrhu koriste transgenične biljke koje su genetički modificirane kako bi što bolje apsorbirale i razgradile zagađivače. Neke biljke apsorbiraju velike količine teških metala i tako čiste tlo. Spaljivanjem toga bilja metali se mogu izdvojiti za ponovnu upotrebu. Neke kućne biljke mogu biti lijepi ukras, a neke mogu i „čistiti“ zrak koji dišemo.

S2, S3


30. 3.  /11:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

PMF Mario Poleto i Matea Hanoušek

OD EKVATORA DO VELEBITA – PUT STIJENA – POPUNJENO

Predavanje polazi od koncepta teorije tektonike ploča i njenoga nastanka. U nastavku se govori na koji način i gdje su nastale stijene koje danas grade jadransku obalu i primorski dio Hrvatske te na koji su način i kada te stijene od svoga mjesta nastanka dospjele na mjesto na kojemu se nalaze danas.
Na kraju predavanja daje se kratak osvrt na pješčane modele nastanka planina i oceana rađene na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u specijalno izrađenoj aparaturi za tu svrhu.

Zanimljivost:
Jeste li znali da je većina stijena koje grade Velebit nastala u mezozoiku, odnosno u vremenu od 65 do 210 milijuna godina prije sadašnjosti? A da su najstarije stijene karbonske starosti, nastale prije otprilike 300 milijuna godina, a može ih se primjerice pronaći na području Brušana? Izdizanje Velebita počelo je prije 66,5 milijuna godina i traje još i danas. Velebit se izdiže brzinom od nekoliko centimetara na godinu zato što se Afrička ploča kreće prema sjeveru u neminovan sudar s Europom u, geološki gledano, skoro vrijeme.

Namijenjeno svima


30. 3.  /11:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Mario Poleto i Matea Hanoušek
Radionica

MINERALI OKO NAS – POPUNJENO

Jeste li znali da električnim upaljačima iskru daje kristal kvarca upravo zbog svojstva da pod pritiskom daje električni naboj? A da se u povijesti crvena boja dobivala iz minerala hematita?
Na ovoj će radionici polaznici izrađivati papirnate modele minerala koji se najčešće susreću u svakodnevnome životu. Kroz izradu modela, sudionike radionice upoznaje se s mineralima i njihovom važnom ulogom u građi Zemlje te predmetima kojima se služimo.

S1, S2, S3


31. 3. /11:30 i 14:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Metalurški fakultet
Dr. sc. Ivan Jandrlić, Tin Brlić, Stoja Rešković

ZAŠTO ŠTEDJETI ENERGIJU? – POPUNJENO

Održivi razvoj predstavlja novu strategiju razvoja društva kojom se želi smanjiti utjecaj na okoliš, korištenjem dostupnih resursa za potrebe ljudskoga života. Cilj je održivog razvoja očuvanje okoliša i osiguravanje resursa za buduće naraštaje. Živimo u svijetu ovisnom o energiji. Nažalost, danas su primarni izvori energije fosilna goriva. No kako smo svjedoci ekoloških promjena na Zemlji, dolazi do svijesti o potrebi nove politike upravljanja resursima. Tako sve veći udjel zauzimaju alternativni takozvani obnovljivi izvori energije kao što su energija vjetra, vode (hidroenergija), sunca (solarna), biomase te nova goriva kao što su bioplin, biodizel i slično. Opisane su prednosti i mane alternativnih izvora energije i stanje u Republici Hrvatskoj. Kroz predavanje pokušava se pobuditi svijest pojedinaca o važnosti očuvanja budućnosti te odgovoriti na pitanje kako i sami dnevnim navikama možemo pridonijeti očuvanju okoliša i boljemu sutra.

S0, S1


3. 4. /18:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Astronomsko društvo Beskraj
Boris Štromar

SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE

Želite li saznati više o svjetlosnom onečišćenju i njegovim negativnim posljedicama?

PROMATRANJE ZVIJEZDA NA ŠETNICI

Noćno nebo promatramo pomoću teleskopa uz stručno vodstvo.

Namijenjeno svima


4. 4. /11:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Metalurški fakultet
Izv. prof. dr. sc. Ivan Brnadić

LIJEKOVI – ONEČIŠČIVAĆI U VODI

U posljednjih nekoliko desetljeća količine korištenih i proizvedenih lijekova za čovjeka te veterinarskih lijekova u stalnom su porastu. Nakon korištenja, a i zbog svojih fizikalno-kemijskih svojstava, završavaju u prirodi te s vremnom mnogi prolaze kroz sve prirodne filtere, kao i postrojenja za obradu otpadnih voda. Nazivaju se organski (mikro) onečišćivači te se danas oni mogu pronaći u površinskim, podzemnim i vodama s izvora pitke vode. Ti onečišćivači mogu uzrokovati različite posljedice u ekosustavu. Danas znanstvenici diljem svijeta pokušavaju naći rješenje za uklanjanje lijekova iz otpadnih voda. Neke su metode fizičko odvajanje (reverzna osmoza/nanofiltracija), biološko tretiranje (membranski bioreaktor), napredni oksidacijski procesi (Fenton, foto-Fenton, ozonizacija, itd) i adsorpcija (aktivni ugljen, otpadno mulj, i tako dalje).

S2, S3


5.4. /11:00/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Metalurški fakultet
Franjo Kozina, mag. ing. met.

BATERIJE, MALENI POKRETAČI – POPUNJENO

Što povezuje mobilna računala i telefone, kamere i fotoaparate? Niti jedan od tih uređaja ne bi mogao raditi bez prijenosnog izvora energije poznatoga kao baterija. Iako su baterije postale nezamjenjivi članovi našega kućanstva koji marljivo i neprimjetno pokreću veliki broj uređaja, najčešće ih zaboravljamo i zanemarujemo. S tim malenim radnicima najčešće se srećemo kada nam daljinski upravljač postane toliko umoran da više ne može mijenjati program ili prijenosno računalo ogladni od silnih igrica te ih tada najčešće prihranjujemo ili odlažemo zajedno s drugim otpadom. Međutim što su to baterije te odakle im snaga za svakodnevne aktivnosti? Od čega se sastoje te kako ih pravilno odlagati? Za što se mogu koristiti kad postanu stare i umorne? To su pitanja na koja ćemo pokušati pronaći odgovore kroz prezentaciju i igru.

S0


6.4. /12:30/ Ogranak Caprag, Kranjčevićeva 8

Metalurški fakultet
Izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac-Grgurić

ONEČIŠĆENJE ZRAKA-IZVORI I ZAŠTITA – POPUNJENO

U okviru predavanja izložit će se osnovni prirodni i antropogeni izvori onečišćenja zraka, definirati vrste stakleničkih plinova i utjecaj ozona. Posebno će se istaknuti izvori onečišćenja u gradu Sisku te načini i uređaji koji se koriste s ciljem što efikasnije zaštite od emisija u zrak.

S3


7.4. /12:30/ Dječji odjel, Kranjčevićeva 8

Zaštita Prirode SMŽ
Kata Benac

JULIUS FUTURA – POPUNJENO

Kako je nastao  1. klon “Juliusa” koji je posađen na Trgu hrvatskih branitelja u Sisku, mjestu gdje je stoljećima rastao zaštićeni hrast lužnjak koji je nažalost stradao u olujnom nevremenu u listopadu 2014. godine.

Namijenjeno svima


 

[si-contact-form form=’2′]