Knjižnična stanica Odra

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o knjižnicama ( Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), odredbe članka 11. i članka 13. Standarda za Narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj ( Narodne novine 58/99) te odredbe članka 34. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Sisak Upravno vijeće na svojoj 17. Sjednici, održanoj 23. 05. 2011. donijelo je

ODLUKU O OSNIVANJU KNJIŽNIČNE STANICE U ODRI

Narodna knjižnica i čitaonica Sisak osniva Knjižničnu stanicu u Odri.
Knjižnična stanica u Odri nalazi se u sastavu Narodne knjižnice i čitaonice Sisak

Sjedište Knjižnične stanice je prostor Društvenog doma MO Odra.

Zbirku Knjižnične stanice čini najmanje 250 knjiga koje središnja narodna knjižnica ustupa na korištenje članovima Knjižnične stanice.

Knjižni fond knjižnične stanice u Odri čini: fond beletristike, publicistike i dječji fond.
Zbirka knjižnične stanice mijenja se iz fonda središnje knjižnice prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Pored knjižnične djelatnosti u knjižničnoj stanici će se održavati kraći programi za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta i programi u cilju popularizacije knjižnične djelatnosti.

Knjižničnu djelatnost obavlja diplomirani knjižničar u određene dane, i to : utorkom i četvrtkom od 12.00 do 20.00 sati.