GRAD U PREDGRAĐU – GRADU ZA ROĐENDAN

NAKON 106 GODINA POTONUĆA BRODA TITANIC

/9:00/ Likovna radionica i razgovaraonica za djecu osnovnoškolskog uzrasta, Voditeljica: dr. sc. Daša Poredoš Lavor u suradnji s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“
/10:00/ „Djeca i Titanic“ – Likovna radionica djece predškolske dobi u suradnji s Dječjim vrtićem Sisak Novi
/11:00/ Kviz TITANIC 106 godina potonuća broda – kviz namijenjen učenicima nižih razreda OŠ grada Siska
/12:00/ Kreativna radionica izrade makete broda Titanic
/16:00/ Projekcija igranoga filma Titanic