Čitateljski klub slijepih i slabovidnih osoba

Tema: Knut Hamsun