Darko Marčinko i suradnici: Psihodinamika ljubavi i mržnje