Izložba: „Slikovnica – prozor u dječji svijet“

Friedrich Justin Bertuch, prozvan ocem slikovnice, smatrao je da je „dječja slikovnica obavezan dio inventara dječje sobe… poput krevetića, lutke ili drvenog konjića, te da najranije poučavanje djeteta treba započeti preko slika“.

Koja je funkcija slikovnice, kako su se mijenjale kroz godine i došle očaravale djecu širom svijeta saznajte u izložbi Dječjeg odjela.