Izložba PSI VODIČI – predstavljanje programskih aktivnosti Centra za rehabilitaciju Silver

Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovome dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi). Usluge se rehabilitacije temelje na načelima jednakosti, pravednosti i kvaliteti usluga u skladu s individualnim potrebama i mogućnostima korisnika s ciljem kvalitetnijeg uključivanja u lokalnu zajednicu. Temeljne su odrednice svih aktivnosti rehabilitacija s ciljem potpune inkluzije korisnika.
Osnivač je Centra Grad Zagreb.

Programskim su aktivnostima Centra Silver obuhvaćene:

• osobe oštećenoga vida
• teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima
• djeca s teškoćama u razvoju (cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo);
• osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjem.